כתובת: אודם 9 פ"ת, מיקוד:  49517, תד. 7997  טלפון: 03-9290540  פקס: 03-9290539